ReadyPlanet.com
หลักสูตร เทคนิคการพยากรณ์ล่วงหน้า ด้วยกราฟเทคนิค รุ่น 24 ตุลาคม 2558

เนื่องจากมีสมาชิกหลายท่านสอบถามเข้ามาจำนวนมาก เกี่ยวกับหลักสูตร advanced ที่ต่อยอดจากหลักสูตร "เล่นหุ้นอย่างเซียน ด้วยกราฟเทคนิค" ที่ปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

 

 

หลัง จากประเมินความต้องการของผู้เรียน ฐานความรู้ และ องค์ประกอบอื่น ๆ ผมจึงตัดสินใจเปิดคลาส "เทคนิคการพยากรณ์ล่วงหน้า ด้วยกราฟเทคนิค" ในช่วงปลายปีนี้ (ผมให้เวลาสมาชิกที่ต้องการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีเวลาทบทวนองค์ความรู้ ก่อนเข้าคลาส ฯนี้) เพื่อให้สมาชิกที่ต้องการต่อยอดความรู้ ในสาย Art ได้พัฒนาและยกระดับความรู้ให้สูงขึ้น

 

 

การเรียน การสอนในคลาสนี้ อยู่ในระดับ Advanced ที่ต้องการความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ในระดับ "กลาง" ขึ้นไป ดังนั้น สมาชิกที่จะลงทะเบียนในคลาสนี้ได้จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

 

1. ผ่านการลงทะเบียนคลาส "เล่นหุ้นอย่างเซียน ด้วยกราฟเทคนิค"

 

 

2. ผ่านการศึกษาแนวคิด Art Trading จาก DVD ชุด "ถอดรหัสลับ Dow Theory 1-5"

 

 

เนื่องจากการเรียนการสอนในคลาสฯ นี้ มุ่งประเด็นไปที่การประยุกต์ใช้งานจริง ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ผมใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้า ผ่าน facebook แห่งนี้ ดังนั้น ผู้ที่เข้าเรียน จะต้องรับผิดชอบตัวเองในการทบทวนองค์ความรู้ของตัวเอง ให้เพียงพอต่อการรับความรู้ในระดับที่สูงขึ้น

 

 

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยศึกษาแนวคิดสาย Art มาก่อน แต่ต้องการเข้าศึกษาในคลาสฯ นี้คุณสามารถปรับ "ฐานคิด" ด้วย DVD ชุด "ถอดรหัสลับ Dow Theory 1-5" ก่อนเข้าเรียน

 

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน :

 

 

1. สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนหลักสูตร "เล่นหุ้นอย่างเซียน ด้วยกราฟเทคนิค" ค่าลงทะเบียน 35,000 บาท (เรียน 1 วัน พร้อม สิทธิในการทบทวน สอบถามผ่านห้องปิดหลังเรียนจบ 1 เดือน)

 

 

2. สำหรับสมาชิกที่ศึกษาผ่าน DVD ชุด "ถอดรหัสลับ Dow Theory 1-5" ค่าลงทะเบียน 35,000 บาท (เรียน 1 วัน พร้อม สิทธิในการทบทวน สอบถามผ่านห้องปิดหลังเรียนจบ 1 เดือน)

 

 

3. สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ผ่านคลาส "เล่นหุ้นอย่างเซียนฯ" หรือเคยศึกษา DVD ชุด "ถอดรหัสลับ Dow Theory 1-5" มาก่อน สามารถลงทะเบียนเข้าอบรม และ สั่งซื้อ DVD ชุดดังกล่าว (ครบชุด) ในราคา 35,000 + 25,000 (จากราคาเต็ม 31,000 บาท) = 60,000 บาท

 

 

โปรโมชั่น ลงทะเบียนพร้อมชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท (จากเดิม 35,000 บาท)

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมโดยตรงหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของการสมัคร

 

 

 

หมายเหตุ คลาสฯ นี้ เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานในสาย Art ดีอยู่แล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์กราฟให้สูงขึ้นเท่านั้น

 

  

 

 

 

 

 
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตร Art Trading Methodology Level 1 รุ่น 26-27 กันยายน 2558
หลักสูตร Art Trading Methodology Level 1 รุ่น 23-24 เมษายน 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Chart Master

โทรศัพท์ :  089 012 3579
อีเมล : thiti@technicalday.com
เว็บไซต์ : www.chart-master.com, www.technicalday.com

 

facebook : www.facebook.com/chartmaster
** คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดประกอบการลงทุนอย่างรอบคอบ ก่อนพิจารณาลงทุน ทาง Chart Master ดำเนินบทบาทในฐานะผู้สอน โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะของนักลงทุนจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในตลาดการลงทุนประเภทต่างๆ โดยมิได้มีหน้าที่ในการเป็นนายหน้าในการให้คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารอนุพันธ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น ผลลัพธ์ของการลงทุนในตลาด ขึ้นกับระดับความสามารถ และทักษะของแต่ละบุคคล รวมถึงสถานการณ์ตลาดในแต่ละช่วง นอกจากนี้ ผลงานในการลงทุนในอดีต มิได้การันตีผลงานการเทรดในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นความสามารถเฉพาะบุคคล และสภาวะตลาดในแต่ละช่วงเวลา Chart Master ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการอบรมตามความเหมาะสม และ ไม่มีนโยบายคืนค่าธรรมเนียม และขอสงวนสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ยกเว้นกรณีแจ้งล่วงหน้าเพื่อขอเลื่อนอย่างน้อย 7 วัน และไม่เกิน 2 รุ่น ในหลักสูตรนั้นๆ